Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 8100 potraviny 67,32 4/2012/šj 17.04.2018 Dugy Plus
Faktúra 8100 potraviny 67,32 4/2012/šj 17.04.2018 Dugy Plus
Faktúra 8100 potraviny 67,32 4/2012/šj 17.04.2018 Dugy Plus
Faktúra 8100 potraviny 67,32 4/2012/šj 17.04.2018 Dugy Plus
Faktúra 8100 potraviny 67,32 4/2012/šj 17.04.2018 Dugy Plus
Faktúra 8100 potraviny 67,32 4/2012/šj 17.04.2018 Dugy Plus
Faktúra 8100 potraviny 67,32 4/2012/šj 17.04.2018 Dugy Plus
Faktúra 8100 potraviny 67,32 4/2012/šj 17.04.2018 Dugy Plus
Faktúra 8100 potraviny 67,32 4/2012/šj 17.04.2018 Dugy Plus
Faktúra 8100 potraviny 67,32 4/2012/šj 17.04.2018 Dugy Plus
Faktúra 8100 potraviny 67,32 4/2012/šj 17.04.2018 Dugy Plus
Faktúra 8100 potraviny 67,32 4/2012/šj 17.04.2018 Dugy Plus
Faktúra 8099 potraviny 567,03 16.04.2018 EASTFOOD
Faktúra 8099 potraviny 567,03 16.04.2018 EASTFOOD
Faktúra 8097 potraviny 102,46 6/7/8/9/10/12/2012 16.04.2018 INMEDIA s.r.o.
Faktúra 8096 potraviny 23,04 6/7/8/9/10/12/2012 16.04.2018 INMEDIA s.r.o.
Faktúra 70 kancelárske potreb y 398,00 16.04.2018 CONSYS s.r.o.
Faktúra 70 kancelárske potreb y 398,00 16.04.2018 CONSYS s.r.o.
Faktúra 8096 potraviny 23,04 6/7/8/9/10/12/2012 16.04.2018 INMEDIA s.r.o.
Faktúra 8097 potraviny 102,46 6/7/8/9/10/12/2012 16.04.2018 INMEDIA s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2482