Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Preberací protokol k Zmluve o dielo č. 3/2018 s DPH 14.12.2018 TOSSA, s.r.o.
Zmluva Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb 1 800,00 s DPH 14.12.2018 EUprojects,s.r.o.
Faktúra 295 všeobecný materiál 266,35 s DPH 05.12.2018 PPG Deco Slovakia, s.r.o
Faktúra 294 služby 46,20 s DPH 05.12.2018 HU IRON, s.r.o.
Faktúra 293 služby 33,54 s DPH 05.12.2018 VEMA s.r.o.
Faktúra 292 kancelárske potreb y 66,24 s DPH 05.12.2018 Dzurnak Tomáš Ing. D&D
Faktúra 291 všeobecný materiál 144,01 s DPH 05.12.2018 ATVYN, s.r.o.
Faktúra 289 služby 120,00 s DPH 03.12.2018 Websupport, s.r.o.
Faktúra 286 všeobecný materiál 47,33 s DPH 03.12.2018 ATVYN, s.r.o.
Faktúra 287 služby 59,92 s DPH 03.12.2018 ATYP - Stanislav Macák
Faktúra 288 kancelárske potreb y 66,24 s DPH 03.12.2018 Dzurnak Tomáš Ing. D&D
Faktúra 285 všeobecný materiál 3,60 s DPH 03.12.2018 Websupport, s.r.o.
Faktúra 290 služby 100,00 s DPH 03.12.2018 BJR, s.r.o.
Faktúra 296 služby 420,00 s DPH 03.12.2018 Katemont s.r.o.
Faktúra 8278 potraviny 1 511,43 s DPH 1/2/2012/šj 30.11.2018 ERIK, s.r.o.
Zmluva Zmluva o dielo č. 4/2018 11 986,20 s DPH 30.11.2018 MSP Košice, s.r.o.
Faktúra 8275 potraviny 754,70 s DPH 30.11.2018 Milk - Agro
Faktúra 8277 potraviny 269,08 s DPH 5/2012/šj 30.11.2018 Moňok Jokrim
Faktúra 8276 potraviny 80,88 s DPH 1/2/2012/šj 30.11.2018 ERIK, s.r.o.
Faktúra 8279 potraviny 146,68 s DPH 30.11.2018 Alfa Bio
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1611