Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr
Faktúra 04223, Košice I, Šrobárova 1
Faktúra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9
Faktúra Gymnázium
Faktúra
Faktúra 156 služby 117,96 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Objednávka 61 služby 200,00 02.05.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 156 služby 117,96 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 158 služby 13,20 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 159 služby 1,24 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 157 služby 19,20 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 159 služby 1,24 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 158 služby 13,20 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 157 služby 19,20 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 1230 potraviny 341,21 29.09.2017 ATC JR
Faktúra 1074 potraviny 140,98 10.03.2017 ATC JR
Faktúra 1168 potraviny 183,33 02.06.2017 ATC JR
Faktúra 1074 potraviny 140,98 10.03.2017 ATC JR
Faktúra 1246 potraviny 246,94 17.10.2017 ATC JR
Faktúra 1230 potraviny 341,21 29.09.2017 ATC JR
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2482