Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 157 služby 19,20 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 156 služby 117,96 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 158 služby 13,20 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 159 služby 1,24 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Objednávka 61 služby 200,00 02.05.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 1168 potraviny 183,33 02.06.2017 ATC JR
Faktúra 1230 potraviny 341,21 29.09.2017 ATC JR
Faktúra 1074 potraviny 140,98 10.03.2017 ATC JR
Faktúra 1034 potraviny 129,78 31.01.2017 Alfa Bio
Faktúra 1103 potraviny 107,64 31.03.2017 Alfa Bio
Faktúra 44 všeobecný materiál 359,10 03.03.2017 Anjel metrovy textil s.ro.
Objednávka 48 všeobecný materiál 61,42 09.05.2017 Anjel metrovy textil s.ro.
Faktúra 124 všeobecný materiál 61,42 30.05.2017 Anjel metrovy textil s.ro.
Objednávka 18 interiérové vybavenie 359,10 21.02.2017 Anjel metrovy textil s.ro.
Faktúra 14 školenie 20,00 03.02.2017 ArtEdu spol.s.r.o.
Faktúra 190 odvoz a likvidácia odpadu 227,00 22.08.2017 Autech Košice s.r.o.
Faktúra 189 sťahovanie 98,00 18.08.2017 Autech Košice s.r.o.
Objednávka 51 všeobecný materiál 86,40 25.04.2017 B2B partner s.r.o.
Faktúra 132 všeobecný materiál 86,40 12.06.2017 B2B partner s.r.o.
Faktúra 184 náomné 31,00 10.08.2017 Bena-extranaradie
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/561