Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra
Objednávka 1 kancelárske potreb y 5,04 11.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 1 telekomunikácie, poštovné 41,90 12.01.2017 Orange Slovensko a.s.
Objednávka 2 služby 12,00 18.01.2017 SK-NIC a.s.
Faktúra 2 kancelárske potreb y 5,04 13.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 3 alarm 26,00 18.01.2017 Krajské riaditeľstvo PZ
Objednávka 3 služby 12,00 18.01.2017 SK-NIC a.s.
Objednávka 4 interiérové vybavenie 1 294,99 03.01.2017 DAFFER spol.s.r.o
Faktúra 4 služby 12,00 18.01.2017 SK-NIC a.s.
Faktúra 5 služby 12,00 18.01.2017 SK-NIC a.s.
Objednávka 5 kancelárske potreb y 227,18 18.01.2017 Pečiatky-vizitky, s.r.o.
Faktúra 6 energie 200,00 20.01.2017 VSE a.s.
Objednávka 6 kancelárske potreb y 207,30 22.01.2017 Dzurnak Tomáš Ing. D&D
Objednávka 7 služby 202,00 30.01.2017 CONSYS s.r.o.
Faktúra 7 energie 840,00 20.01.2017 VSE a.s.
Objednávka 8 služby 144,00 08.02.2017 CONSYS s.r.o.
Faktúra 8 energie 220,00 20.01.2017 SPP a.s.
Faktúra 9 služby 59,75 20.01.2017 IVeS
Objednávka 9 interiérové vybavenie 610,20 08.02.2017 MB Tech BB s.r.o.
Faktúra 1 telekomunikácie, poštovné 41,90 12.01.2017 Orange Slovensko a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2555