Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra s DPH
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.09.2018 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Objednávka 1 kancelárske potreb y 5,04 s DPH 11.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Objednávka 2 služby 12,00 s DPH 18.01.2017 SK-NIC a.s.
Objednávka 3 služby 12,00 s DPH 18.01.2017 SK-NIC a.s.
Objednávka 4 interiérové vybavenie 1 294,99 s DPH 03.01.2017 DAFFER spol.s.r.o
Objednávka 5 kancelárske potreb y 227,18 s DPH 18.01.2017 Pečiatky-vizitky, s.r.o.
Objednávka 6 kancelárske potreb y 207,30 s DPH 22.01.2017 Dzurnak Tomáš Ing. D&D
Faktúra 006 služby 110,00 s DPH 34 18.05.2016 Spoločenské centrum AULA Košice
Objednávka 7 služby 202,00 s DPH 30.01.2017 CONSYS s.r.o.
Faktúra 007 služby 70,00 s DPH 33 18.05.2016 Spoločenské centrum AULA Košice
Objednávka 8 služby 144,00 s DPH 08.02.2017 CONSYS s.r.o.
Objednávka 9 interiérové vybavenie 610,20 s DPH 08.02.2017 MB Tech BB s.r.o.
Faktúra 1 energie 340,00 s DPH 10.01.2018 VSE a.s.
Objednávka 1 kancelárske potreb y 5,04 s DPH 11.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Objednávka 1 služby 420,00 s DPH G/2013/00119-1 15.02.2018 CUBS plus, s.r.o.
Faktúra 1 telekomunikácie, poštovné 41,90 s DPH 12.01.2017 Orange Slovensko a.s.
Objednávka 10 výpočtová a kancelárska technika 279,86 s DPH 06.02.2017 JRC SK, s.r.o.
Objednávka 11 služby 1 115,50 s DPH 24.01.2017 Hotel Barbora - Vyšná Boca
Objednávka 12 výpočtová a kancelárska technika 51,80 s DPH 01.02.2017 Datacomp s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1419