Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT s DPH 17.12.2018 IVES organizácia pre informatiku verejnej správy
Faktúra s DPH
Zmluva Zmluva o poskytnutí služby č.1/2018 s DPH 17.12.2018 Vaše výlety,s.r.o.
Zmluva Preberací protokol k Zmluve o dielo č. 1/2018 s DPH 19.11.2018 BAUTEC SLOVAKIA, s.r.o.
Zmluva Preberací a odovzdávací protokol s DPH 21.12.2018 SAGANSPORT s.r.o.
Zmluva Preberací protokol k Zmluve o dielo č. 3/2018 s DPH 14.12.2018 TOSSA, s.r.o.
Zmluva Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb 1 800,00 s DPH 14.12.2018 EUprojects,s.r.o.
Zmluva Zmluva o dielo č. 5/2018 59 514,83 s DPH 27.11.2018 SAGANSPORT, s.r.o.
Zmluva Preberací protokol k Zmluve o dielo č. 2/2018 s DPH 30.11.2018 BAUTEC SLOVAKIA, s.r.o.
Zmluva Zmluva o dielo č. 4/2018 11 986,20 s DPH 30.11.2018 MSP Košice, s.r.o.
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.09.2018 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Objednávka 1 kancelárske potreb y 5,04 s DPH 11.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Objednávka 4 interiérové vybavenie 1 294,99 s DPH 03.01.2017 DAFFER spol.s.r.o
Objednávka 5 kancelárske potreb y 227,18 s DPH 18.01.2017 Pečiatky-vizitky, s.r.o.
Faktúra 006 služby 110,00 s DPH 34 18.05.2016 Spoločenské centrum AULA Košice
Faktúra 007 služby 70,00 s DPH 33 18.05.2016 Spoločenské centrum AULA Košice
Objednávka 8 služby 144,00 s DPH 08.02.2017 CONSYS s.r.o.
Faktúra 1 telekomunikácie, poštovné 41,90 s DPH 12.01.2017 Orange Slovensko a.s.
Objednávka 1 služby 420,00 s DPH G/2013/00119-1 15.02.2018 CUBS plus, s.r.o.
Faktúra 1 energie 340,00 s DPH 10.01.2018 VSE a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1585