Navigácia

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Kontakt

Meno školy: Gymnázium
Email školy: srobarka@srobarka.sk
Telefón: +421556221951
Adresa školy: Gymnázium
Šrobárova 1
042 23 Košice


IČO: 000160989
Základné údaje o škole: Právna forma: ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj

Riaditeľka školy
PaedDr. Zlatica Frankovičová
frankovicova@srobarka.sk

Zástupkyne riaditeľky školy
RNDr. Mária Grutková
RNDr. Dagmar Klímová
Mgr. Ingrid Palenčárová
zastupca@srobarka.sk

Sekretariát
Marianna Hnízdilová
sekretariat@srobarka.sk

Hospodárske oddelenie
Mgr. Monika Sabová
hospodarka@srobarka.sk

Vedúca školskej jedálne
Mária Slezáková
jedalen@srobarka.sk

Výchovná poradkyňa
Mgr. Milada Radaljová
vychovnyporadca@srobarka.sk

Školský psychológ
Mgr. Marianna Berinšterová, PhD.
psycholog@srobarka.sk

Koordinátor prevencie závislosti a sociálne patologických javov
Mgr. Daniela Siváková
kpzspj@srobarka.sk

Žiacka rada
ziackarada@srobarka.sk