Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 04223, Košice I, Šrobárova 1
Faktúra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9
Faktúra
Faktúra Gymnázium
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr
Objednávka 70 služby 0,00 01.09.2017 TKC alarm, s.r.o.
Objednávka 68 služby 0,00 08.08.2017 Bena-extranaradie
Faktúra 159 služby 1,24 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 1190 potraviny 2,34 1/2/2012/šj 10.07.2017 ERIK, s.r.o.
Faktúra 1190 potraviny 2,34 1/2/2012/šj 10.07.2017 ERIK, s.r.o.
Faktúra 2 kancelárske potreb y 5,04 13.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 2 kancelárske potreb y 5,04 13.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 2 kancelárske potreb y 5,04 13.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 2 kancelárske potreb y 5,04 13.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 2 kancelárske potreb y 5,04 13.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 2 kancelárske potreb y 5,04 13.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 2 kancelárske potreb y 5,04 13.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Objednávka 1 kancelárske potreb y 5,04 11.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 2 kancelárske potreb y 5,04 13.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 2 kancelárske potreb y 5,04 13.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2555