Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 10/2019 s DPH 16.09.2019 Tanečný klub Grimmy, o.z.
Zmluva 9/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 9/2019 s DPH 15.08.2019 MIDARO EDUCATION, s.r.o.
VO: Súhrná správa Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.kvartál 2018 s DPH 29.01.2019
VO: Súhrná správa Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3.kvartál 2018 s DPH 01.10.2018
VO: Súhrná správa Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.kvartál 2018 s DPH 02.07.2018
Zmluva Zmluva o nájme nebytového priestoru č.8/2019 s DPH 26.07.2019 MIDARO ECONOMY, s.r.o.
Faktúra 9044 potraviny s DPH 5/2012/šj 13.02.2019 Moňok Jokrim Gymnázium Šrobárova, Košice
Zmluva 1/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 14.03.2019 Slovenská debatná asociácia Gymnázium Šrobárova, Košice
Zmluva ZM-KO-OD-19-0234-SZ /2018/TZ Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 15.03.2019 KOSIT, a.s.
Zmluva Preberací protokol s DPH 09.04.2019 TOSSA, s.r.o.
Zmluva 2/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 18.09.2018 MIDARO KURZY, S.R.O.
Zmluva 411/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 01.04.2019 Slovenská republika Centrum vedecko-technických informácií SR Gymnázium Šrobárova, Košice
Zmluva OPĽZ/218/2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DPH 05.08.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Gymnázium Šrobárova, Košice
Faktúra 9109 potraviny s DPH 4/2012/šj 25.04.2019 Dugy Plus Gymnázium Šrobárova, Košice
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu s DPH 15.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve s DPH 15.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Dodatok č. 1 k zmluve s DPH 15.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluva Zmluva o výpožičke s DPH 31.05.2019 Technická univerzita Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Zmluva Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.411/ITA/2018 s DPH 11.12.2018 Centrum vedecko-technických informácií SR
VO: Súhrná správa Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.kvartál 2018 s DPH 24.04.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2309