Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 04223, Košice I, Šrobárova 1 s DPH
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.09.2018 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Zmluva 2/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 18.09.2018 MIDARO KURZY, S.R.O.
Faktúra s DPH
Objednávka 68 služby 0,00 s DPH 08.08.2017 Bena-extranaradie
Objednávka 70 služby 0,00 s DPH 01.09.2017 TKC alarm, s.r.o.
Objednávka 68 služby 0,00 s DPH 08.08.2017 Bena-extranaradie
Objednávka 70 služby 0,00 s DPH 01.09.2017 TKC alarm, s.r.o.
Faktúra 159 služby 1,24 s DPH 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 1190 potraviny 2,34 s DPH 1/2/2012/šj 10.07.2017 ERIK, s.r.o.
Objednávka 1 kancelárske potreb y 5,04 s DPH 11.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 2 kancelárske potreb y 5,04 s DPH 13.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Objednávka 1 kancelárske potreb y 5,04 s DPH 11.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 226 tlačiva 7,43 s DPH 10.10.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Objednávka 91 kancelárske potreb y 7,43 s DPH 03.10.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 1310 potraviny 9,76 s DPH 450/2017 1/2/2012/šj 21.12.2017 ERIK, s.r.o.
Faktúra 199 telefón 10,99 s DPH 03.08.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 310 telekomunikácie, poštovné 11,08 s DPH 19.01.2018 T-com
Faktúra 107 telekomunikácie, poštovné 11,08 s DPH 23.05.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 198 telefón 11,15 s DPH 03.08.2018 Slovak Telecom a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1419