Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka 70 služby 0,00 01.09.2017 TKC alarm, s.r.o.
Objednávka 68 služby 0,00 08.08.2017 Bena-extranaradie
Faktúra 159 služby 1,24 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 159 služby 1,24 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 1190 potraviny 2,34 1/2/2012/šj 10.07.2017 ERIK, s.r.o.
Faktúra 1190 potraviny 2,34 1/2/2012/šj 10.07.2017 ERIK, s.r.o.
Objednávka 1 kancelárske potreb y 5,04 11.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 2 kancelárske potreb y 5,04 13.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 2 kancelárske potreb y 5,04 13.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 226 tlačiva 7,43 10.10.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 1310 potraviny 9,76 450/2017 1/2/2012/šj 21.12.2017 ERIK, s.r.o.
Faktúra 137 energie 11,54 21.06.2017 VSE a.s.
Faktúra 137 energie 11,54 21.06.2017 VSE a.s.
Faktúra 179 telefón 11,66 02.08.2017 T-com
Faktúra 179 telefón 11,66 02.08.2017 T-com
Faktúra 283 telekomunikácie, poštovné 11,72 11.12.2017 T-com
Faktúra 79 telekomunikácie, poštovné 11,96 13.04.2017 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 79 telekomunikácie, poštovné 11,96 13.04.2017 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 5 služby 12,00 18.01.2017 SK-NIC a.s.
Objednávka 2 služby 12,00 18.01.2017 SK-NIC a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1209