Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 157 služby 19,20 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 158 služby 13,20 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 159 služby 1,24 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 156 služby 117,96 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 155 služby 232,69 10.07.2017 Tuchyňa
Faktúra 153 služby 46,20 10.07.2017 HU IRON, s.r.o.
Faktúra 154 služby 60,00 10.07.2017 Litvor s.r.o.
Faktúra 160 energie 4 905,35 10.07.2017 Veolia Energia Komfort Košice,as.
Faktúra 161 telekomunikácie, poštovné 13,37 10.07.2017 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 1190 potraviny 2,34 1/2/2012/šj 10.07.2017 ERIK, s.r.o.
Faktúra 1191 potraviny 259,81 5/2012/šj 13.07.2017 Moňok Jokrim
Faktúra 1192 potraviny 132,76 1/2/2012/šj 13.07.2017 ERIK, s.r.o.
Faktúra 1189 potraviny 32,65 10.07.2017 HO PE FAMILY
Faktúra 164 služby 252,85 10.07.2017 Ricoh slovakia,s.r.o.
Faktúra 162 telekomunikácie, poštovné 15,50 10.07.2017 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 163 telekomunikácie, poštovné 34,49 10.07.2017 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 152 kancelárske potreb y 172,70 10.07.2017 Dzurnak Tomáš Ing. D&D
Faktúra 151 telekomunikácie, poštovné 42,20 10.07.2017 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 1183 potraviny 517,78 5/2012/šj 29.06.2017 Moňok Jokrim
Faktúra 1184 potraviny 66,14 29.06.2017 HO PE FAMILY
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/561