Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 276 opravy 66,55 02.12.2011 Tibor RUBY - TTM
Faktúra 8097 potraviny 102,46 6/7/8/9/10/12/2012 16.04.2018 INMEDIA s.r.o.
Faktúra 81 všeobecný materiál 439,88 10.04.2018 PPG Deco Slovakia, s.r.o
Faktúra 82 služby 24,00 10.04.2018 Tuchyňa
Faktúra 83 vodné, stočné 448,84 10.04.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra 84 energie 4 807,21 10.04.2018 Veolia Energia Komfort Košice,as.
Faktúra 85 všeobecný materiál 118,56 10.04.2018 Dzurnak Tomáš Ing. D&D
Faktúra 8096 potraviny 23,04 6/7/8/9/10/12/2012 16.04.2018 INMEDIA s.r.o.
Faktúra 8098 potraviny 549,10 8/2012/šj 16.04.2018 Ryba Košice
Faktúra 79 služby 33,54 10.04.2018 VEMA s.r.o.
Faktúra 8099 potraviny 567,03 16.04.2018 EASTFOOD
Faktúra 8100 potraviny 67,32 4/2012/šj 17.04.2018 Dugy Plus
Faktúra 18 telekomunikácie, poštovné 12,26 12.02.2016 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 1 telekomunikácie, poštovné 41,90 12.01.2017 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 2 kancelárske potreb y 5,04 13.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 3 alarm 26,00 18.01.2017 Krajské riaditeľstvo PZ
Faktúra 4 služby 12,00 18.01.2017 SK-NIC a.s.
Faktúra 80 energie 119,00 10.04.2018 SPP a.s.
Faktúra 78 telefón 29,70 10.04.2018 T-com
Faktúra 6 energie 200,00 20.01.2017 VSE a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2555