Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka 134 výpočtová a kancelárska technika 869,00 s DPH 28.12.2018 Marsann it,s.r.o.
Objednávka 133 výpočtová a kancelárska technika 800,00 s DPH 28.12.2018 PC komplet s.r.o.
Objednávka 127 výpočtová a kancelárska technika 1 049.00 s DPH 28.12.2018 next computer s.r.o.
Zmluva Preberací a odovzdávací protokol s DPH 21.12.2018 SAGANSPORT s.r.o.
Objednávka 126 všeobecný materiál 174,00 s DPH 20.12.2018 ATVYN, s.r.o.
Objednávka 131 interiérové vybavenie 463,20 s DPH 19.12.2018 B2B partner s.r.o.
Objednávka 129 výpočtová a kancelárska technika 1 231,94 s DPH 19.12.2018 Datacomp s.r.o.
Objednávka 125 všeobecný materiál 2 207,68 s DPH 18.12.2018 CORA Ing. Jozef Šifra
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT s DPH 17.12.2018 IVES organizácia pre informatiku verejnej správy
Zmluva Zmluva o poskytnutí služby č.1/2018 s DPH 17.12.2018 Vaše výlety,s.r.o.
Zmluva Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb 1 800,00 s DPH 14.12.2018 EUprojects,s.r.o.
Zmluva Preberací protokol k Zmluve o dielo č. 3/2018 s DPH 14.12.2018 TOSSA, s.r.o.
Objednávka 128 služby 37,44 s DPH 14.12.2018 Vojtech Petrik
Objednávka 119 pracovné oblečenie 755,16 s DPH 10.12.2018 Pharms SK s.r.o
Objednávka 130 výpočtová a kancelárska technika 360,00 s DPH 09.12.2018 CONSYS s.r.o.
Objednávka 124 interiérové vybavenie 726,00 s DPH 06.12.2018 Radoslav Brna
Objednávka 122 interiérové vybavenie 266,00 s DPH 06.12.2018 ATYP - Stanislav Macák
Objednávka 121 všeobecný materiál 415,00 s DPH 06.12.2018 blasko pavol
Objednávka 123 všeobecný materiál 712,00 s DPH 06.12.2018 EMOS SK s.r.o.
Faktúra 291 všeobecný materiál 144,01 s DPH 05.12.2018 ATVYN, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1585