Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 151 technik požiarnej ochrany 100,00 s DPH BJR, s.r.o.
Faktúra 151 technik požiarnej ochrany 100,00 s DPH BJR, s.r.o.
Faktúra 151 technik požiarnej ochrany 100,00 s DPH BJR, s.r.o.
Faktúra 151 technik požiarnej ochrany 100,00 s DPH BJR, s.r.o.
Faktúra 151 technik požiarnej ochrany 100,00 s DPH BJR, s.r.o.
Faktúra 151 technik požiarnej ochrany 100,00 s DPH BJR, s.r.o.
Faktúra 151 technik požiarnej ochrany 100,00 s DPH BJR, s.r.o.
Faktúra 151 technik požiarnej ochrany 100,00 s DPH BJR, s.r.o.
Faktúra 151 technik požiarnej ochrany 100,00 s DPH BJR, s.r.o.
Faktúra 151 technik požiarnej ochrany 100,00 s DPH BJR, s.r.o.
Faktúra 151 technik požiarnej ochrany 100,00 s DPH BJR, s.r.o.
Faktúra 151 technik požiarnej ochrany 100,00 s DPH BJR, s.r.o.
Faktúra 151 technik požiarnej ochrany 100,00 s DPH BJR, s.r.o.
Faktúra 274 energie 535,33 s DPH VSE a.s.
Faktúra 36 odvoz a likvidácia odpadu 46,20 s DPH HU IRON, s.r.o.
Faktúra s DPH
Faktúra 04223, Košice I, Šrobárova 1 s DPH
Faktúra 2018 technik požiarnej ochrany 100,00 s DPH BJR, s.r.o.
Faktúra 2018013159 odvoz a likvidácia odpadu 46,20 s DPH HU IRON, s.r.o.
Faktúra 072011 opravy 66,55 s DPH 02.12.2011 Tibor RUBY - TTM
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1611