Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 372,11
Faktúra 36 odvoz a likvidácia odpadu 46,20 HU IRON, s.r.o.
Faktúra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr
Faktúra 04223, Košice I, Šrobárova 1
Faktúra Gymnázium
Faktúra 276 opravy 66,55 02.12.2011 Tibor RUBY - TTM
Faktúra 276 opravy 66,55 02.12.2011 Tibor RUBY - TTM
Faktúra 305 služby 1 400,00 30.12.2015 Jaroslav Pastrnak-elektro
Faktúra 305 služby 1 400,00 30.12.2015 Jaroslav Pastrnak-elektro
Faktúra 18 telekomunikácie, poštovné 12,26 12.02.2016 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 18 telekomunikácie, poštovné 12,26 12.02.2016 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 97 služby 110,00 34 18.05.2016 Spoločenské centrum AULA Košice
Faktúra 98 služby 70,00 33 18.05.2016 Spoločenské centrum AULA Košice
Faktúra 97 služby 110,00 34 18.05.2016 Spoločenské centrum AULA Košice
Faktúra 98 služby 70,00 33 18.05.2016 Spoločenské centrum AULA Košice
Faktúra 1331 potraviny 795,26 526,537,541,544,547, 5/2012/šj 09.12.2016 Moňok Jokrim
Objednávka 93 služby 133,20 09.12.2016 Deratex-eko Daniel Repka
Faktúra 1331 potraviny 795,26 526,537,541,544,547, 5/2012/šj 09.12.2016 Moňok Jokrim
Faktúra 252 energie 4 905,35 13.12.2016 Veolia Energia Komfort Košice,as.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1272