Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 36 odvoz a likvidácia odpadu 46,20 s DPH HU IRON, s.r.o.
Faktúra 2018 technik požiarnej ochrany 100,00 s DPH BJR, s.r.o.
Faktúra 2018013159 odvoz a likvidácia odpadu 46,20 s DPH HU IRON, s.r.o.
Faktúra 274 energie 535,33 s DPH VSE a.s.
Faktúra 151 technik požiarnej ochrany 100,00 s DPH BJR, s.r.o.
Faktúra 9060 potraviny 175,45 s DPH 1/2/2012šj 08,03,2019 ERIK s.r.o. Gymnázium Šrobárova, Košice
Faktúra 9064 potraviny 971,81 s DPH 1/2/2012/šj 13,03,2019 ERIK s.r.o. Gymnázium Šrobárova, Košice
Faktúra 276 opravy 66,55 s DPH 02.12.2011 Tibor RUBY - TTM
Faktúra 276 opravy 66,55 s DPH 02.12.2011 Tibor RUBY - TTM
Faktúra 072011 opravy 66,55 s DPH 02.12.2011 Tibor RUBY - TTM
Zmluva 2019-1-DEO3-KA229-059529_4 Zmluva o poskytnutí grantu s DPH 18.11.2013 SAA. pre medz. spol.,Národná agentúra ERASMUS Gymnázium Šrobárova, Košice
Faktúra 305 služby 1 400,00 s DPH 30.12.2015 Jaroslav Pastrnak-elektro
Faktúra 305 služby 1 400,00 s DPH 30.12.2015 Jaroslav Pastrnak-elektro
Faktúra 201502 služby 1 400,00 s DPH 30.12.2015 Jaroslav Pastrnak-elektro
Faktúra 18 telekomunikácie, poštovné 12,26 s DPH 12.02.2016 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 7781957918 telekomunikácie, poštovné 12,26 s DPH 12.02.2016 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 97 služby 110,00 s DPH 34 18.05.2016 Spoločenské centrum AULA Košice
Faktúra 007 služby 70,00 s DPH 33 18.05.2016 Spoločenské centrum AULA Košice
Faktúra 006 služby 110,00 s DPH 34 18.05.2016 Spoločenské centrum AULA Košice
Faktúra 98 služby 70,00 s DPH 33 18.05.2016 Spoločenské centrum AULA Košice
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2309