Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 276 opravy 66,55 s DPH 02.12.2011 Tibor RUBY - TTM
Faktúra 246 energie 670,00 s DPH 18.10.2018 VSE a.s.
Faktúra 8243 potraviny 161,50 s DPH 31.10.2018 Viera plachetková
Faktúra 8242 potraviny 1 425,08 s DPH 25.10.2018 Milk - Agro
Faktúra 257 sociálny fond 210,00 s DPH 29.10.2018 Anton Stolár - Junior
Faktúra 256 služby 80,00 s DPH 29.10.2018 Slavomír Gerenda-Montex
Faktúra 255 všeobecný materiál 222,44 s DPH 08.10.2018 DC Kovanie s,r.o.
Faktúra 254 všeobecný materiál 752,53 s DPH 24.10.2018 Dzurnak Tomáš Ing. D&D
Faktúra 253 telefón 42,20 s DPH 18.10.2018 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 252 oprava, údržba budovy 324,67 s DPH 18.10.2018 Monika Vargová
Faktúra 251 stravné 1 095,60 s DPH 12K995043 18.10.2018 DOXX - Stravné lístky s.r.o.
Faktúra 250 všeobecný materiál 35,80 s DPH 18.10.2018 PPG Deco Slovakia, s.r.o
Faktúra 249 služby 92,83 s DPH 18.10.2018 Ricoh slovakia,s.r.o.
Faktúra 248 všeobecný materiál 213,40 s DPH 18.10.2018 VODÁR s.r.o.
Faktúra 247 služby 24,00 s DPH 18.10.2018 Tuchyňa
Faktúra 245 energie 315,66 s DPH 18.10.2018 VSE a.s.
Faktúra 259 energie 186,00 s DPH 07.11.2018 SPP a.s.
Faktúra 244 energie 315,66 s DPH 18.10.2018 VSE a.s.
Faktúra 243 služby 104,40 s DPH G/2013/00119-1 18.10.2018 CUBS plus, s.r.o.
Faktúra 8241 potraviny 721,14 s DPH 5/2012/šj 24.10.2018 Moňok Jokrim
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2309