Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 276 opravy 66,55 02.12.2011 Tibor RUBY - TTM
Faktúra 8090 potraviny 419,89 04.04.2018 Komfos Prešov
Faktúra 39 všeobecný materiál 143,63 06.03.2018 SLOVPAP SK, s.r.o.
Faktúra 40 všeobecný materiál 44,10 28.02.2018 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 41 alarm 26,00 14.02.2018 Krajské riaditeľstvo PZ
Faktúra 42 služby 392,44 02.03.2018 Ricoh slovakia,s.r.o.
Faktúra 8088 potraviny 268,45 28.03.2018 CELIASHOP - Bau, s.r.o.
Faktúra 8089 potraviny 841,46 28.03.2018 Milk - Agro
Faktúra 56 všeobecný materiál 105,20 12.03.2018 Luxa Papier
Faktúra 37 služby 59,75 01.03.2018 IVeS
Faktúra 57 energie 350,00 09.03.2018 VSE a.s.
Faktúra 58 energie 54,53 09.03.2018 VSE a.s.
Faktúra 59 odvoz a likvidácia odpadu 46,20 02.03.2018 HU IRON, s.r.o.
Faktúra 60 všeobecný materiál 36,97 16.03.2018 PPG Deco Slovakia, s.r.o
Faktúra 61 všeobecný materiál 154,20 01.03.2018 PPG Deco Slovakia, s.r.o
Faktúra 62 všeobecný materiál 420,37 02.03.2018 Dzurnak Tomáš Ing. D&D
Faktúra 63 všeobecný materiál 288,38 02.03.2018 Dzurnak Tomáš Ing. D&D
Faktúra 38 kancelárske potreb y 44,00 26.02.2018 Pečiatky-vizitky, s.r.o.
Faktúra 36 odvoz a likvidácia odpadu 46,20 HU IRON, s.r.o.
Faktúra 65 všeobecný materiál 318,40 16.03.2018 PharmS SK s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2482