Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 276 opravy 66,55 s DPH 02.12.2011 Tibor RUBY - TTM
Faktúra 234 všeobecný materiál 406,00 s DPH 24.10.2017 Ego slovakia s.r. o.
Faktúra 245 kancelárske potreb y 324,12 s DPH 30.10.2017 Dzurnak Tomáš Ing. D&D
Faktúra 244 deratizácia 83,00 s DPH 30.10.2017 Stredná odborná škola veterinárna Košice Barca
Faktúra 243 služby 24,00 s DPH 31.10.2017 Tuchyňa
Faktúra 242 služby 324,00 s DPH 30.10.2017 Blasting s.r.o.
Faktúra 241 služby 46,20 s DPH 30.10.2017 HU IRON, s.r.o.
Faktúra 240 alarm 78,00 s DPH 30.10.2017 Krajské riaditeľstvo PZ
Faktúra 239 energie 412,19 s DPH 30.10.2017 VSE a.s.
Faktúra 238 energie 820,00 s DPH 30.10.2017 VSE a.s.
Faktúra 237 energie 305,11 s DPH 30.10.2017 VSE a.s.
Faktúra 236 energie 310,00 s DPH 30.10.2017 VSE a.s.
Faktúra 235 všeobecný materiál 167,77 s DPH 30.10.2017 VODÁR s.r.o.
Faktúra 233 všeobecný materiál 425,06 s DPH 19.10.2017 Ego slovakia s.r. o.
Faktúra 247 Knihy, časopisy, CD 3 600,00 s DPH 30.10.2017 PhDr. Martinčoková Elena
Faktúra 232 všeobecný materiál 1 197,29 s DPH 19.10.2017 Ego slovakia s.r. o.
Faktúra 231 všeobecný materiál 392,70 s DPH 16.10.2017 Radoslav Brna
Faktúra 230 služby 450,00 s DPH 16.10.2017 Viktoria Slovakia s.r.o.
Faktúra 229 školenie 55,00 s DPH 16.10.2017 Pro futuro
Faktúra 228 telekomunikácie, poštovné 42,20 s DPH 16.10.2017 Orange Slovensko a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2309