Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 276 opravy 66,55 02.12.2011 Tibor RUBY - TTM
Faktúra 67 služby siete SANET 33,00 01.02.2018 SANET
Faktúra 61 všeobecný materiál 154,20 01.03.2018 PPG Deco Slovakia, s.r.o
Faktúra 62 všeobecný materiál 420,37 02.03.2018 Dzurnak Tomáš Ing. D&D
Faktúra 63 všeobecný materiál 288,38 02.03.2018 Dzurnak Tomáš Ing. D&D
Faktúra 64 služby 264,00 06.03.2018 Technologies a Media,s.r.o.
Faktúra 65 všeobecný materiál 318,40 16.03.2018 PharmS SK s.r.o.
Faktúra 66 služby 928,00 13.03.2018 Violett S-K, s.r.o.
Faktúra 8091 potraviny 772,51 06.04.2018 EASTFOOD
Faktúra 59 odvoz a likvidácia odpadu 46,20 02.03.2018 HU IRON, s.r.o.
Faktúra 8092 potraviny 314,98 09.04.2018 HO PE FAMILY
Faktúra 8093 potraviny 86,40 09.04.2018 EMATRADE s.r.o
Faktúra 68 služby 1 124,00 02.03.2018 MSP Košice s.r.o.
Faktúra 69 kancelárske potreb y 896,00 26.03.2018 CONSYS s.r.o.
Faktúra 70 kancelárske potreb y 398,00 16.04.2018 CONSYS s.r.o.
Faktúra 71 ubytovanie 172,80 10.04.2018 Grand hotel Permon,s.r.o.
Faktúra 60 všeobecný materiál 36,97 16.03.2018 PPG Deco Slovakia, s.r.o
Faktúra 58 energie 54,53 09.03.2018 VSE a.s.
Faktúra 73 všeobecný materiál 267,67 10.04.2018 VODÁR s.r.o.
Faktúra 38 kancelárske potreb y 44,00 26.02.2018 Pečiatky-vizitky, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2555