Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 276 opravy 66,55 02.12.2011 Tibor RUBY - TTM
Faktúra 81 telekomunikácie, poštovné 42,20 13.04.2017 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 68 energie 1 050,00 13.04.2017 VSE a.s.
Faktúra 69 energie 132,00 13.04.2017 VSE a.s.
Faktúra 70 energie 360,00 13.04.2017 VSE a.s.
Faktúra 71 energie 143,66 13.04.2017 VSE a.s.
Faktúra 72 energie 85,93 14.03.2017 VSE a.s.
Faktúra 73 služby 391,21 13.04.2017 Ricoh slovakia,s.r.o.
Faktúra 74 kancelárske potreb y 102,54 13.04.2017 Papera s.r.o.
Faktúra 75 kancelárske potreb y 134,35 13.04.2017 Faxcopy a.s.
Faktúra 76 alarm 26,00 13.04.2017 Krajské riaditeľstvo PZ
Faktúra 77 služby 288,00 13.04.2017 LIVONEC s.r.o.
Faktúra 78 telekomunikácie, poštovné 12,54 13.04.2017 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 79 telekomunikácie, poštovné 11,96 13.04.2017 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 80 telekomunikácie, poštovné 27,05 13.04.2017 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 82 energie 113,00 13.04.2017 SPP a.s.
Faktúra 66 služby 1 050,00 13.04.2017 Regia TT,s.r.o.
Faktúra 83 služby 46,20 13.04.2017 HU IRON, s.r.o.
Faktúra 84 čistiace potreby 207,98 13.04.2017 Dzurnak Tomáš Ing. D&D
Faktúra 85 kancelárske potreb y 348,40 13.04.2017 Dzurnak Tomáš Ing. D&D
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1272