Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 276 opravy 66,55 02.12.2011 Tibor RUBY - TTM
Faktúra 36 odvoz a likvidácia odpadu 46,20 HU IRON, s.r.o.
Faktúra 30 energie 330,00 07.03.2018 VSE a.s.
Faktúra 31 školenie 26,00 07.03.2018 RVC Košice
Faktúra 32 služby siete SANET 149,37 07.03.2018 SANET
Faktúra 33 vodné, stočné 578,94 08.02.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra 34 energie 1 090,00 07.03.2018 VSE a.s.
Faktúra 35 energie 4 807,16 08.02.2018 Veolia Energia Komfort Košice,as.
Faktúra 37 služby 59,75 01.03.2018 IVeS
Faktúra 28 preprava 940,80 16.02.2018 Chrzan s.r.o.
Faktúra 38 kancelárske potreb y 44,00 26.02.2018 Pečiatky-vizitky, s.r.o.
Faktúra 39 všeobecný materiál 143,63 06.03.2018 SLOVPAP SK, s.r.o.
Faktúra 40 všeobecný materiál 44,10 28.02.2018 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 41 alarm 26,00 14.02.2018 Krajské riaditeľstvo PZ
Faktúra 42 služby 392,44 02.03.2018 Ricoh slovakia,s.r.o.
Faktúra 8088 potraviny 268,45 28.03.2018 CELIASHOP - Bau, s.r.o.
Faktúra 29 služby 13 759,20 16.02.2018 CAL, s.r.o.
Faktúra 27 všeobecný materiál 411,00 08.02.2018 EUROFAL s.r.o.
Faktúra 8090 potraviny 419,89 04.04.2018 Komfos Prešov
Faktúra 51 telekomunikácie, poštovné 12,38 21.03.2017 Slovak Telecom a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2482