Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra Gymnázium
Faktúra 04223, Košice I, Šrobárova 1
Faktúra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9
Faktúra
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr
Faktúra 65 Knihy, časopisy, CD 29,00 04.04.2017 Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka v Žiline
Faktúra 247 Knihy, časopisy, CD 3 600,00 30.10.2017 PhDr. Martinčoková Elena
Faktúra 65 Knihy, časopisy, CD 29,00 04.04.2017 Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka v Žiline
Faktúra 256 Knihy, časopisy, CD 35,00 09.11.2017 RAABE s.r.o.
Faktúra 174 Nábytok 855,48 08.08.2017 Kika Nábytok Slovensko s.r.o.
Faktúra 174 Nábytok 855,48 08.08.2017 Kika Nábytok Slovensko s.r.o.
Faktúra 72 alarm 26,00 10.04.2018 Krajské riaditeľstvo PZ
Faktúra 41 alarm 26,00 14.02.2018 Krajské riaditeľstvo PZ
Faktúra 43 alarm 26,00 15.02.2018 Krajské riaditeľstvo PZ
Faktúra 240 alarm 78,00 30.10.2017 Krajské riaditeľstvo PZ
Faktúra 72 alarm 26,00 10.04.2018 Krajské riaditeľstvo PZ
Faktúra 17 alarm 26,00 06.02.2017 Krajské riaditeľstvo PZ
Faktúra 139 alarm 26,00 21.06.2017 Krajské riaditeľstvo PZ
Faktúra 17 alarm 26,00 06.02.2017 Krajské riaditeľstvo PZ
Faktúra 3 alarm 26,00 18.01.2017 Krajské riaditeľstvo PZ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2482