Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra s DPH
Faktúra 148 46,20 s DPH 12.07.2018 HU IRON, s.r.o.
Faktúra 04223, Košice I, Šrobárova 1 s DPH
Faktúra 185 DHM 199,00 s DPH 01.08.2018 NAY, a.s.
Faktúra 135 DHM 700,00 s DPH 18.05.2018 Okno, s.r.o.
Faktúra 211 DHM 152,00 s DPH 03.09.2018 Radoslav Brna
Faktúra 139 DHM 217,35 s DPH 22.05.2018 EUROFAL s.r.o.
Zmluva 4/2018/ELL Darovacia zmluva 300,00 s DPH 03.10.2018 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Objednávka 18 Knihy, časopisy, CD 26,00 s DPH 19.02.2018 RVC Košice
Faktúra 247 Knihy, časopisy, CD 3 600,00 s DPH 30.10.2017 PhDr. Martinčoková Elena
Faktúra 65 Knihy, časopisy, CD 29,00 s DPH 04.04.2017 Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka v Žiline
Faktúra 256 Knihy, časopisy, CD 35,00 s DPH 09.11.2017 RAABE s.r.o.
Objednávka 104 Knihy, časopisy, CD 35,00 s DPH 31.10.2017 RAABE s.r.o.
Objednávka 108 Knihy, časopisy, CD 3 600,00 s DPH 02.10.2017 PhDr. Elena Martinčoková
Faktúra 174 Nábytok 855,48 s DPH 08.08.2017 Kika Nábytok Slovensko s.r.o.
Zmluva 1/2018 Zmluva o dielo č. 1/2018 14 677,14 s DPH 19.10.2018 BAUTEC SLOVAKIA, s.r.o.
Zmluva 2/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 18.09.2018 MIDARO KURZY, S.R.O.
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.09.2018 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Faktúra 103 aktualizácia programu 78,48 s DPH 03.05.2018 Soft - GL s.r.o.
Faktúra 168 aktualizácia programu 31,92 s DPH 22.06.2018 Soft - GL s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1419