Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 148 46,20 s DPH 12.07.2018 HU IRON, s.r.o.
Faktúra 273 850,00 s DPH 21.11.2018 VSE a.s.
Zmluva Zmluva o poskytnutí služby 2/2018 s DPH 21.12.2018 ARPROG, a.s. Poprad
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT s DPH 17.12.2018 IVES organizácia pre informatiku verejnej správy
Faktúra 135 DHM 700,00 s DPH 18.05.2018 Okno, s.r.o.
Faktúra 211 DHM 152,00 s DPH 03.09.2018 Radoslav Brna
Faktúra 185 DHM 199,00 s DPH 01.08.2018 NAY, a.s.
Faktúra 139 DHM 217,35 s DPH 22.05.2018 EUROFAL s.r.o.
Zmluva 4/2018/ELL Darovacia zmluva 300,00 s DPH 03.10.2018 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu s DPH 15.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluva 411/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 01.04.2019 Slovenská republika Centrum vedecko-technických informácií SR Gymnázium Šrobárova, Košice
Zmluva 1/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2018 s DPH 10.11.2018 BAUTEC SLOVAKIA, s.r.o.
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Dodatok č. 1 k zmluve s DPH 15.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve s DPH 15.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluva Dohoda o zabezpečení odborného výcviku s DPH 03.09.2019 Spojená škola s organizačnou zložkou Odborné učilište Gymnázium, Šrobárova 1 Košice
Objednávka 86 Knihy, časopisy, CD 3 396,03 s DPH 03.10.2018 Peter Skubák - AD REM
Objednávka 104 Knihy, časopisy, CD 35,00 s DPH 31.10.2017 RAABE s.r.o.
Faktúra 65 Knihy, časopisy, CD 29,00 s DPH 04.04.2017 Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka v Žiline
Objednávka 18 Knihy, časopisy, CD 26,00 s DPH 19.02.2018 RVC Košice
Objednávka 108 Knihy, časopisy, CD 3 600,00 s DPH 02.10.2017 PhDr. Elena Martinčoková
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2309