Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Zmluva o dielo č. 5/2018 59 514,83 s DPH 27.11.2018 SAGANSPORT, s.r.o.
Zmluva 3/2018 Zmluva o dielo č. 3/2018 18 247,90 s DPH 26.10.2018 TOSSA, s.r.o.
Zmluva 1/2018 Zmluva o dielo č. 1/2018 14 677,14 s DPH 19.10.2018 BAUTEC SLOVAKIA, s.r.o.
Faktúra 29 služby 13 759,20 s DPH 16.02.2018 CAL, s.r.o.
Objednávka 14 služby 13 759,20 s DPH 01.02.2018 CAL, s.r.o.
Faktúra 31 služby 13 434,50 s DPH 13.02.2017 Drahoslava Juhasova-detska rekreacia
Zmluva Zmluva o dielo č. 4/2018 11 986,20 s DPH 30.11.2018 MSP Košice, s.r.o.
Objednávka 67 služby 8 226,00 s DPH 30.06.2017 Elektroservis
Faktúra 188 odsávače spalín 8 226,00 s DPH 11.08.2017 Elektroservis
Faktúra 182 energie 5 515,80 s DPH 24.05.2018 Veolia Energia Komfort Košice,as.
Faktúra 140 energie 4 905,35 s DPH 21.06.2017 Veolia Energia Komfort Košice,as.
Faktúra 258 energie 4 905,35 s DPH 14.11.2017 Veolia Energia Komfort Košice,as.
Faktúra 185 teplo 4 905,35 s DPH 10.08.2017 Veolia Energia Komfort Košice,as.
Faktúra 252 energie 4 905,35 s DPH 13.12.2016 Veolia Energia Komfort Košice,as.
Faktúra 18160936 energie 4 905,35 s DPH 13.12.2016 Veolia Energia Komfort Košice,as.
Faktúra 225 energetické služby 4 905,35 s DPH 06.10.2017 Veolia Energia Komfort Košice,as.
Faktúra 216 energie 4 905,35 s DPH 21.09.2017 Veolia Energia Komfort Košice,as.
Faktúra 160 energie 4 905,35 s DPH 10.07.2017 Veolia Energia Komfort Košice,as.
Faktúra 15 energie 4 905,35 s DPH 31.01.2017 Veolia Energia Komfort Košice,as.
Faktúra 252 energie 4 905,35 s DPH 13.12.2016 Veolia Energia Komfort Košice,as.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1611