Navigácia

Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Číslo Popis zmluvy Celková hodnota S/bez DPH Dátum podpisu zmluvy Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 7/2019 bez DPH 01.07.2019 MIDARO ECONOMY, s.r.o.
2019-1-SK01-KA101-060087 Zmluva o poskytnutí grantu 38250.- s DPH 26.06.2019 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
2/2019 Zmluva o dielo č. 2/2019 34 951,20 s DPH 11.06.2019 OMEGATEC, spol. s r.o. Gymnázium Šrobárova, Košice
Zmluva o výpožičke s DPH 31.05.2019 Technická univerzita Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
1/2019 Zmluva o spolupráci 4 896,00 s DPH 14.05.2019 3city, s.r.o. Gymnázium Šrobárova, Košice
Preberací protokol s DPH 09.04.2019 TOSSA, s.r.o.
411/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 01.04.2019 Slovenská republika Centrum vedecko-technických informácií SR Gymnázium Šrobárova, Košice
Zmluva o dielo 1/2019 Zmluva o dielo 4 975,00 bez DPH 25.03.2019 TOSSA, s.r.o. Gymnázium, Šrobárova 1 Košice
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Dodatok č. 1 k zmluve s DPH 15.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k zmluve s DPH 15.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu s DPH 15.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ZM-KO-OD-19-0234-SZ /2018/TZ Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 15.03.2019 KOSIT, a.s.
1/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 14.03.2019 Slovenská debatná asociácia Gymnázium Šrobárova, Košice
Zmluva o poskytnutí služby 2/2018 s DPH 21.12.2018 ARPROG, a.s. Poprad
Preberací a odovzdávací protokol s DPH 21.12.2018 SAGANSPORT s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT s DPH 17.12.2018 IVES organizácia pre informatiku verejnej správy
Zmluva o poskytnutí služby č.1/2018 s DPH 17.12.2018 Vaše výlety,s.r.o.
Preberací protokol k Zmluve o dielo č. 3/2018 s DPH 14.12.2018 TOSSA, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb 1 800,00 s DPH 14.12.2018 EUprojects,s.r.o.
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.411/ITA/2018 s DPH 11.12.2018 Centrum vedecko-technických informácií SR
<< | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/32