Navigácia

Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Číslo Popis zmluvy Celková hodnota S/bez DPH Dátum podpisu zmluvy Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí služby 150.00/žiak s DPH 01.02.2023 Vaše výlety, s.r.o. Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 02.02.2023
Kolektívna zmluva na rok 2023 s DPH 19.01.2023 ZOOZ PŠaV pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 19.01.2023
1/2023 Zmluva o spolupráci 700/mesiac s DPH 10.01.2023 NATAFE, s.r.o. Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 11.01.2023
Darovacia zmluva s DPH 28.12.2022 OZ Priatelia Šrobárky Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 28.12.2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 s DPH 28.12.2022 ZOOZ PŠaV pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 28.12.2022
Darovacia zmluva s DPH 21.12.2022 OZ Priatelia Šrobárky Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 21.12.2022
Zmluva o poskytnutí služby 3 000,00 s DPH 14.12.2022 CELON, s.r.o. Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 15.12.2022
Dodatok č. 1 ku KZ s DPH 30.11.2022 ZO OZ PŠaV pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach 30.11.2022
Zmluva o výpožičke s DPH 11.10.2022 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, s.r.o. Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 11.10.2022
Zmluva o nájme s DPH 21.09.2022 UPJŠ Košice Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 21.09.2022
Dohoda o poskytovaní stravy s DPH 02.09.2022 Konzervatórium, Timonova , Košice Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 02.09.2022
Dohoda o poskytovaní stravy s DPH 02.09.2022 Stredná zdravotnícka škola Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 02.09.2022
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí grantu 2019-1-DE03-KA229-059529-4 s DPH 31.08.2022 SAA pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 04.05.2021
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru s DPH 26.08.2022 Ing. Daniela Komendátová Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 26.08.2022
2/2022 Zmluva o dielo 8 060,89 s DPH 12.08.2022 SGStav, s.r.o. Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 15.08.2022
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB s DPH 28.07.2022 CUBS plus, s.r.o. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 28.07.2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 26.2.2021 s DPH 28.07.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s. Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 29.07.2022
2022-1-SK01-KA121-SCH-000053982 Zmluva o poskytnutí grantu 78 940,00 s DPH 13.07.2022 SAA pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 13.07.2022
2/2022 Zmluva o spolupráci 4068.00ročne339/mesiac s DPH 30.06.2022 3city, sr.o. Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 30.06.2022
8/2022 šj Rámcová kúpna zmluva 8/2022šj 43 583,56 s DPH 14.06.2022 MASO J+L, s.r.o. Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 15.06.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/182