Navigácia

Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Číslo Popis zmluvy Celková hodnota S/bez DPH Dátum podpisu zmluvy Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva o dielo 50,00 bez DPH 09.06.2021 CUBS plus, s.r.o. Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Kúpna zmluva - čistiace potreby 4 750,26 s DPH 01.06.2021 Ing. Anton Ferenc - TOPO Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Dodatok č. ZK01/VK/20/03/065 Dodatok č. ZK01/VK/20/03/065 o poskytovaní služieb s DPH 26.05.2021 KOMENSKY s.r.o. Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení - VIPTel 6.99/mes. s DPH 25.05.2021 25.05.2021 Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice
2/2021 Zmluva o spolupráci č. 2/2021 4 968,00 s DPH 17.05.2021 3city, s.r.o. Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
1/2021 Kúpna zmluva 3 190,98 s DPH 26.04.2021 Ing. Tomáš Dzurňák DaD Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zmluva o službe na vykonávanie prác na úseku ochrany pred požiarmi 80.00/štvrťrok s DPH 18.03.2021 BJR, spol. s.r.o., Budapeštianska 5, 040 13 Košice Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zmluva o dielo 1 136 398.80 s DPH 26.02.2021 MARCUS INDUSTRY, a.s. Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru 13 600,00 s DPH 24.02.2021 Ing. Daniela Komendátová Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
029/2021 vysielanie reklamy v Rádiu Košice 1 000.00 bez DPH 11.02.2021 MARK MEDIA s.r.o. Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice
Rámcová dohoda - na dodanie tovaru (stravné lístky) s DPH 08.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s .r. o. Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice
34/021/5028 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží - KK ONJ 540,00 s DPH 05.02.2021 MVSR, Okresný úrad Košice , Odbor školstva Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice
Rámcová zmluva 2130/za3cykly s DPH 03.02.2021 Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D. Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
1/2021 Zmluva o spolupráci 416.50/mesiac s DPH 20.01.2021 LM – ECONOMY, s.r.o. Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
2019-1-DEO3-KA229-059529_4 dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí grantu s DPH 11.01.2021 SAAIC - Národná agentúra Program Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice
Dodatok č. 1 Dodatočk č. 1 k zmluve o rámcových podmienkach spolupráce s DPH 21.12.2020 MŠ, vedy, výskumu a športu SR Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Kolektívna zmluva na rok 2021 Kolektívna zmluva s DPH 18.12.2020 ZO OZ PŠaV pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Kúpna zmluva 2/2020 Kúpna zmluva 14 112,00 s DPH 14.12.2020 KONIMPEX, spol. s.r.o. Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
1/2020 Kúpna zmluva 9 792,00 s DPH 08.12.2020 AJ Produkty, a.s. Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Darovacia zmluva 5 000,00 s DPH 19.10.2020 Goethe-Institut e.V., Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/128