Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 1316 potraviny 79,30 29.12.2017 Viera plachetková
Faktúra 302 interiérové vybavenie 3 394,00 29.12.2017 BDV trade,s.r.o.
Faktúra 301 interiérové vybavenie 209,97 29.12.2017 Kika Nábytok Slovensko s.r.o.
Faktúra 1315 potraviny 254,76 28.12.2017 Milk - Agro
Faktúra 307 výpočtová a kancelárska technika 731,64 28.12.2017 PC komplet s.r.o.
Faktúra 306 všeobecný materiál 43,30 28.12.2017 Datacomp s.r.o.
Faktúra 305 všeobecný materiál 28,51 28.12.2017 Datacomp s.r.o.
Faktúra 293 všeobecný materiál 306,72 27.12.2017 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
Faktúra 294 energie 15,91 27.12.2017 VSE a.s.
Faktúra 295 energie 271,60 27.12.2017 VSE a.s.
Faktúra 296 služby 44,28 27.12.2017 Vojtech Petrik
Faktúra 297 služby 350,00 27.12.2017 Willcom s.r.o.
Faktúra 299 služby 288,00 27.12.2017 LIVONEC s.r.o.
Faktúra 300 interiérové vybavenie 1 639,20 27.12.2017 Elektroservis
Faktúra 298 služby 200,00 27.12.2017 Ing. Branislav Rybička
Faktúra 303 služby 250,00 27.12.2017 EKO LOG, s.r.o.
Faktúra 304 všeobecný materiál 3 046,40 27.12.2017 interier invest.s.r.o.
Faktúra 1310 potraviny 9,76 450/2017 1/2/2012/šj 21.12.2017 ERIK, s.r.o.
Faktúra 1311 potraviny 648,96 5/2012/šj 21.12.2017 Moňok Jokrim
Faktúra 1312 potraviny 1 105,23 450/2017 1/2/2012/šj 21.12.2017 ERIK, s.r.o.
zobrazené záznamy: 1-20/1209