Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrná správa Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.kvartál 2018 s DPH 29.01.2019
Zmluva Preberací a odovzdávací protokol s DPH 21.12.2018 SAGANSPORT s.r.o.
Zmluva Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 7/2019 bez DPH 01.07.2019 MIDARO ECONOMY, s.r.o.
Zmluva Preberací protokol s DPH 09.04.2019 TOSSA, s.r.o.
Zmluva Zmluva o dielo č. 5/2018 59 514,83 s DPH 27.11.2018 SAGANSPORT, s.r.o.
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu s DPH 15.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve s DPH 15.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluva Zmluva o výpožičke s DPH 31.05.2019 Technická univerzita Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Zmluva Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb 1 800,00 s DPH 14.12.2018 EUprojects,s.r.o.
Zmluva Preberací protokol k Zmluve o dielo č. 3/2018 s DPH 14.12.2018 TOSSA, s.r.o.
Zmluva Zmluva o poskytnutí služby č.1/2018 s DPH 17.12.2018 Vaše výlety,s.r.o.
Zmluva Preberací protokol k Zmluve o dielo č. 2/2018 s DPH 30.11.2018 BAUTEC SLOVAKIA, s.r.o.
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT s DPH 17.12.2018 IVES organizácia pre informatiku verejnej správy
Zmluva Zmluva o poskytnutí služby 2/2018 s DPH 21.12.2018 ARPROG, a.s. Poprad
Zmluva Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.411/ITA/2018 s DPH 11.12.2018 Centrum vedecko-technických informácií SR
VO: Súhrná správa Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3.kvartál 2018 s DPH 01.10.2018
VO: Súhrná správa Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.kvartál 2018 s DPH 02.07.2018
VO: Súhrná správa Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.kvartál 2018 s DPH 24.04.2018
Zmluva Preberací protokol k Zmluve o dielo č. 1/2018 s DPH 19.11.2018 BAUTEC SLOVAKIA, s.r.o.
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.09.2018 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
zobrazené záznamy: 1-20/2192