Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Preberací protokol k Zmluve o dielo č. 3/2018 s DPH 14.12.2018 TOSSA, s.r.o.
Zmluva 6/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 16.11.2018 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským Košice
Zmluva Preberací protokol k Zmluve o dielo č. 2/2018 s DPH 30.11.2018 BAUTEC SLOVAKIA, s.r.o.
Zmluva 2/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 18.09.2018 MIDARO KURZY, S.R.O.
Faktúra 04223, Košice I, Šrobárova 1 s DPH
Zmluva Preberací protokol k Zmluve o dielo č. 1/2018 s DPH 19.11.2018 BAUTEC SLOVAKIA, s.r.o.
Zmluva 1/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2018 s DPH 10.11.2018 BAUTEC SLOVAKIA, s.r.o.
Faktúra s DPH
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.09.2018 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Objednávka 70 služby 0,00 s DPH 01.09.2017 TKC alarm, s.r.o.
Objednávka 68 služby 0,00 s DPH 08.08.2017 Bena-extranaradie
Objednávka 70 služby 0,00 s DPH 01.09.2017 TKC alarm, s.r.o.
Objednávka 68 služby 0,00 s DPH 08.08.2017 Bena-extranaradie
Faktúra 159 služby 1,24 s DPH 10.07.2017 AQUA PRO, s.r.o.
Faktúra 1190 potraviny 2,34 s DPH 1/2/2012/šj 10.07.2017 ERIK, s.r.o.
Faktúra 285 všeobecný materiál 3,60 s DPH 03.12.2018 Websupport, s.r.o.
Objednávka 1 kancelárske potreb y 5,04 s DPH 11.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Objednávka 1 kancelárske potreb y 5,04 s DPH 11.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Faktúra 2 kancelárske potreb y 5,04 s DPH 13.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
Objednávka 91 kancelárske potreb y 7,43 s DPH 03.10.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica
zobrazené záznamy: 1-20/1611