Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Zlatica Frankovičová Rozvrh
Riaditeľka
Triedna učiteľka: IV.D
 
 
RNDr. Mária Grutková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
RNDr. Dagmar Klímová Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Ingrid Palenčárová Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: III.B
 
 
Mgr. Tatiana Andrášová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Etiketa - krúžok spoločenského správania
 
 
RNDr. Lucia Baranová, PhD. Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Laboratórium fyziky
 
 
Mgr. Gabriela Bodnárová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. Dana Bugorčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
Vedie krúžok: Volejbalový
 
 
RNDr. Ľubomíra Cimbalová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.A
 
 
Mgr. Marek Coronič Rozvrh
Triedny učiteľ: II.C
Zástupca v triede: III.D
Vedie krúžok: Akční Šrobárčania
 
 
RNDr. Ľubomíra Dvorská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Slavomír Harabin Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Horváthová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
 
 
Mgr. Stanislava Hučková Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Jano Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Zuzana Ješková, PhD. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zlatica Karkošiaková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.C
 
 
PhDr. Ingrid Kerestúriová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Kňazovická Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.D
 
 
PhDr. Katarína Kobulská Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Ján Kobulský Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Právo na každý deň
 
 
Mgr. Ľudmila Kristanová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.B
 
 
Mgr. Jana Labunová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Debatný
Vedie krúžok: Kultúrny
 
 
RNDr. Petra Letošníková, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: Krúžok prvej pomoci
 
 
Bc. Timothy Martin Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Matisová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.C
 
 
Mgr. Ingrid Melichová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Zuzana Novotná Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Michael Oberhaus Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Silvia Oravcová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Zástupca v triede: I.A
 
 
Mgr. Alena Palírová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Lucia Partilová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.C
 
 
Ing. Otomar Pejko Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.B
Vedie krúžok: Šachový
 
 
Ing. Ján Poradský, CSc. Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
Vedie krúžok: IKT - robotika a 3D
 
 
RNDr. Marianna Prokaiová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
Zástupca v triede: II.C
Vedie krúžok: Praktická biológia
 
 
Mgr. Milada Radaljová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Daniela Siváková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.D
Vedie krúžok: Stolný tenis
 
 
RNDr. Ladislav Spišiak Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.C
Vedie krúžok: Kalamajkový
Vedie krúžok: Krúžok prípravy na VŠ z matematiky a logiky
Vedie krúžok: ZAMAT
 
 
Mgr. Dana Starostová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
 
 
PhDr. Ľudmila Szedláková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
Vedie krúžok: Krúžok ruského jazyka
 
 
Mgr. Emília Šolcová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: Źurnalistický
 
 
RNDr. Mária Tóthová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.B
Vedie krúžok: Krúžok prírodných vied
 
 
Ing. Jozef Vrabel Rozvrh
Učiteľ

© aScAgenda 2018.0.1108 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.06.2018