Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: Mgr. Dana Starostová
Zástupca: Mgr. Katarína Kňazovická
Učebňa: II.D
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 32, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 21 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Daša Birová
2    Patrícia Bocková
3    Alexandra Čerňová
4    Dávid Dudlák
5    Emma Dvorščáková
6    Daniel Dzurňák
7    Jakub Fedor
8    Natália Feničinová
9    Richard Fiedler
10    Veronika Gaľašová
11    Viliam Hajdu
12    Karin Jenčušová
13    Barbora Kafková
14    Dávid Koľ
15    Lívia Kolibárová
16    Soňa Oliverová
17    Viola Oravcová
18    Ivana Perekstová
19    Lucia Petričková
20    Laura Plesková
21    Marianna Polášeková
22    Saskia Sabolová
23    Tomáš Sanislo
25    Veronika Skokanová
26    Martin Svoreň
27    Karla Šimková
28    Darko Švec
29    Maximilián Tóth
30    Dominika Varšová
31    Alexandra Vernerová
32    Ronald Vojtilla
33    Sofia Krajcárová

© aScAgenda 2018.0.1108 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.06.2018