Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.D

Triedny učiteľ: Mgr. Dana Starostová
Zástupca: Mgr. Katarína Kňazovická
Učebňa: II.D
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 32, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 21

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.07.2018