Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva 3/2018 Zmluva o dielo č. 3/2018 18 247,90 s DPH 26.10.2018 TOSSA, s.r.o.
Zmluva 2/2018 Zmluva o dielo č. 2/2018 29 597.35 s DPH 26.10.2018 BAUTEC SLOVAKIA, s.r.o.
Zmluva 1/2018 Zmluva o dielo č. 1/2018 14 677,14 s DPH 19.10.2018 BAUTEC SLOVAKIA, s.r.o.
Zmluva 4/2018/ELL Darovacia zmluva 300,00 s DPH 03.10.2018 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Faktúra 206 všeobecný materiál 486,50 s DPH 19.09.2018 ATVYN, s.r.o.
Zmluva 2/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 18.09.2018 MIDARO KURZY, S.R.O.
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.09.2018 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Faktúra 8198 potraviny 48,00 s DPH 8/2012/šj 14.09.2018 Ryba Košice
Faktúra 8199 potraviny 361,57 s DPH 14.09.2018 Komfos Prešov
Faktúra 208 opravy 1 936,56 s DPH 14.09.2018 MSP Košice s.r.o.
Faktúra 8197 potraviny 34,56 s DPH 4/2012/šj 13.09.2018 Dugy Plus
Objednávka 78 služby 1 250,00 s DPH 13.09.2018 Ving.s.r.o.
Faktúra 217 telekomunikácie, poštovné 23,63 s DPH 13.09.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 209 alarm 26,00 s DPH 13.09.2018 Krajské riaditeľstvo PZ
Faktúra 8193 potraviny 69,48 s DPH 6/7/8/9/10/12/2012 12.09.2018 INMEDIA s.r.o.
Faktúra 8194 potraviny 294,38 s DPH 12.09.2018 HO PE FAMILY
Faktúra 8195 potraviny 26,88 s DPH 6/7/8/9/10/12/2012 12.09.2018 INMEDIA s.r.o.
Faktúra 8196 potraviny 768,04 s DPH 5/2012/šj 12.09.2018 Moňok Jokrim
Faktúra 8192 potraviny 54,43 s DPH 6/7/8/9/10/12/2012 11.09.2018 INMEDIA s.r.o.
Faktúra 190 telefón 42,20 s DPH 10.09.2018 Orange Slovensko a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1421