Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.C

Triedny učiteľ: RNDr. Petra Letošníková, PhD.
Zástupca: Mgr. Lucia Partilová
Učebňa: III.C
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 13

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.07.2018