Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: RNDr. Petra Letošníková, PhD.
Zástupca: Mgr. Lucia Partilová
Učebňa: III.C
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adam Bajus
2    Sofia Bednarčíková
3    Miroslava Demianičová
4    Tünde Horváthová
5    Júlia Janočková
7    Veronika Kalaposová
8    Michaela Kalináková
9    Denis Kollár
10    Viktória Kováčová
11    Daniela Kovalová
12    Samuel Kukuruďa
13    Adam Lörinc
14    Matúš Lukács
15    Marek Lukáč
16    Martina Máťušová
17    Kamila Munková
18    Dominik Novotný
19    Samuel Paľo
20    Phuoc Pham
21    Adriana Pukanská
22    Monika Rapavá
23    Radoslav Rozmoš
25    Boris Šaršan
26    Adam Tomaškovič
27    Samuel Tomášů
28    Matúš Toth
29    Michaela Tureková
30    Erik Žiak
31    Maroš Šimko

© aScAgenda 2018.0.1108 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.06.2018