Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 201 telekomunikácie, poštovné 12,19 07.09.2017 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 200 telekomunikácie, poštovné 12,48 07.09.2017 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 202 služby 24,00 07.09.2017 Tuchyňa
Faktúra 203 výpočtová a kancelárska technika 195,77 07.09.2017 Datacomp s.r.o.
Faktúra 204 všeobecný materiál 158,82 07.09.2017 Datacomp s.r.o.
Faktúra 199 telekomunikácie, poštovné 27,49 07.09.2017 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 198 energie 39,00 07.09.2017 SPP a.s.
Faktúra 195 výpočtová a kancelárska technika 717,80 07.09.2017 CONSYS s.r.o.
Faktúra 205 služby 751,37 07.09.2017 vargova monika
Faktúra 196 kancelárske potreb y 327,30 07.09.2017 Dzurnak Tomáš Ing. D&D
Faktúra 197 kancelárske potreb y 132,00 07.09.2017 ERATA.s.r.o.
Objednávka 70 služby 0,00 01.09.2017 TKC alarm, s.r.o.
Faktúra 1196 potraviny 591,66 5/2012/šj 31.08.2017 Moňok Jokrim
Faktúra 1195 potraviny 138,58 1/2/2012/šj 31.08.2017 ERIK, s.r.o.
Faktúra 192 elektroinštalácia v kuchyni 579,00 25.08.2017 Igor Hudák _elih
Faktúra 1194 potraviny 99,64 24.08.2017 HO PE FAMILY
Faktúra 190 odvoz a likvidácia odpadu 227,00 22.08.2017 Autech Košice s.r.o.
Faktúra 191 služby počítačovej siete 149,37 18.08.2017 SANET
Faktúra 189 sťahovanie 98,00 18.08.2017 Autech Košice s.r.o.
Faktúra 194 účasť na MS v debatovaní 1 800,00 18.08.2017 Slovenská debatná asociácia
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/500