Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Aula A
  č.36 36
  I.A IA I.A
II.A
  I.B IB I.B
II.B
  I.C IC I.C
II.C
  I.D ID I.D
II.D
  II.A IIA III.A
  II.B IIB III.B
  II.C IIC III.C
Foto II.D IID III.D
  III.A IIIA IV.A
Foto III.B IIIB IV.B
  III.C IIIC IV.C
  III.D IIID IV.D
  IV.A IVA
Foto IV.B IVB
  IV.C IVC
  IV.D IVD
  Jazyková učebňa 1 JU1
Foto Jazyková učebňa 2 JU2
Foto Jazyková učebňa 3 JU3
  Kabinet vých. poradcu 17
  Laboratórium biológie BIO
  Laboratórium fyziky FYZ RNDr. Lucia Baranová, PhD.
Foto Laboratórium chémie CHE
  Odborná učebňa 1 OU1
Foto Odborná učebňa 2 OU2
  Odborná učebňa 3 OU3
Foto Odborná učebňa 4 OU4
  Odborná učebňa 5 OU5
Foto Posilňovňa P
  Študovňa ST
  Telocvičňa TSV
  Učebňa informatiky 1 INF1
  Učebňa informatiky 2 INF2
  Učebňa informatiky 3 INF3
  Žiacka rada ŽR

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.07.2018