Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Aula A Rozvrh
  č.36 36
  I.A IA Rozvrh
I.A
II.A
  I.B IB Rozvrh
I.B
II.B
  I.C IC Rozvrh
I.C
II.C
  I.D ID Rozvrh
I.D
II.D
  II.A IIA Rozvrh
III.A
  II.B IIB Rozvrh
III.B
  II.C IIC Rozvrh
III.C
Foto II.D IID Rozvrh
III.D
  III.A IIIA Rozvrh
IV.A
Foto III.B IIIB Rozvrh
IV.B
  III.C IIIC Rozvrh
IV.C
  III.D IIID Rozvrh
IV.D
  IV.A IVA Rozvrh
Foto IV.B IVB Rozvrh
  IV.C IVC Rozvrh
  IV.D IVD Rozvrh
  Jazyková učebňa 1 JU1 Rozvrh
Foto Jazyková učebňa 2 JU2 Rozvrh
Foto Jazyková učebňa 3 JU3 Rozvrh
  Kabinet vých. poradcu 17
  Laboratórium biológie BIO Rozvrh
  Laboratórium fyziky FYZ Rozvrh
RNDr. Lucia Baranová, PhD.
Foto Laboratórium chémie CHE Rozvrh
  Odborná učebňa 1 OU1 Rozvrh
Foto Odborná učebňa 2 OU2 Rozvrh
  Odborná učebňa 3 OU3 Rozvrh
Foto Odborná učebňa 4 OU4 Rozvrh
  Odborná učebňa 5 OU5 Rozvrh
Foto Posilňovňa P Rozvrh
  Študovňa ST
  Telocvičňa TSV Rozvrh
  Učebňa informatiky 1 INF1 Rozvrh
  Učebňa informatiky 2 INF2 Rozvrh
  Učebňa informatiky 3 INF3 Rozvrh
  Žiacka rada ŽR Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1128 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2018