Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Aula A Rozvrh
  č.36 36
  I.A IA Rozvrh
I.A
  I.B IB Rozvrh
I.B
  I.C IC Rozvrh
I.C
  I.D ID Rozvrh
I.D
  II.A IIA Rozvrh
II.A
  II.B IIB Rozvrh
II.B
  II.C IIC Rozvrh
II.C
Foto II.D IID Rozvrh
II.D
  III.A IIIA Rozvrh
III.A
Foto III.B IIIB Rozvrh
III.B
  III.C IIIC Rozvrh
III.C
  III.D IIID Rozvrh
III.D
  IV.A IVA Rozvrh
IV.A
Foto IV.B IVB Rozvrh
IV.B
  IV.C IVC Rozvrh
IV.C
  IV.D IVD Rozvrh
IV.D
  Jazyková učebňa 1 JU1 Rozvrh
Foto Jazyková učebňa 2 JU2 Rozvrh
Foto Jazyková učebňa 3 JU3 Rozvrh
  Kabinet vých. poradcu 17
  Laboratórium biológie BIO Rozvrh
  Laboratórium fyziky FYZ Rozvrh
RNDr. Lucia Baranová, PhD.
Foto Laboratórium chémie CHE Rozvrh
  Odborná učebňa 1 OU1 Rozvrh
Foto Odborná učebňa 2 OU2 Rozvrh
  Odborná učebňa 3 OU3 Rozvrh
Foto Odborná učebňa 4 OU4 Rozvrh
  Odborná učebňa 5 OU5 Rozvrh
Foto Posilňovňa P Rozvrh
  Študovňa ST
  Telocvičňa TSV Rozvrh
  Učebňa informatiky 1 INF1 Rozvrh
  Učebňa informatiky 2 INF2 Rozvrh
  Učebňa informatiky 3 INF3 Rozvrh
  Žiacka rada ŽR Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.07.2019