Navigácia

O mne Moje predmety Kvalifikácia Spolupráca Krúžky, zbierky, ... Fotogaléria

RNDr. Ľubomíra Cimbalová

 

  Spolupráca s organizáciami

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied

Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied

Krimalistický a expertízny ústav Policajného zboru SR

Oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice Košice

Liga proti rakovine

Centrum pomoci Ligy proti rakovine

Liga za duševné zdravie

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov