Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Labunová
Zástupca: Mgr. Katarína Horváthová
Učebňa: IV.A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 21 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Tomáš Baláž
2    Martin Balogh
3    Katarína Bardzáková
4    Ján Ciberej
5    Klaudia Dziaková
6    Tomáš Füzer
7    Nikola Gajdošociová
9    Sofia Háková
11    Kateřina Hrabánková
12    Adriána Idesová
13    Daniela Jurášová
14    Dominika Jusková
15    Petronela Korbová
16    Veronika Kováčová
17    Veronika Kupicová
19    Frederik Liščinský
20    Valéria Maďarová
21    Katarína Majdáková
22    Martin Mičieta
23    Roxana Rajtáková
24    Emília Sokolová
25    Laura Šimková
26    Viktória Veľková
27    Tadeáš Vitéz
28    Šimona Weissová
29    Alexandra Zeleňáková
30    Diana Žaloudeková
31    Kristína Balinová
32    Benjamín Makróczy

© aScAgenda 2018.0.1108 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.06.2018