Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Zlatica Frankovičová Riaditeľka
 
 
RNDr. Mária Grutková Zástupkyňa
 
 
RNDr. Dagmar Klímová Zástupkyňa
 
 
Mgr. Ingrid Palenčárová Zástupkyňa
Zástupca v triede: IV.B
 
 
Mgr. Tatiana Andrášová Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Etiketa - krúžok spoločenského správania
 
 
RNDr. Lucia Baranová, PhD. Triedna učiteľka: I.B
Kabinet: Laboratórium fyziky
 
 
Mgr. Gabriela Bodnárová Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Dana Bugorčíková Triedna učiteľka: II.D
Vedie krúžok: Volejbalový
 
 
RNDr. Ľubomíra Cimbalová Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
 
 
Mgr. Marek Coronič Triedny učiteľ: III.C
Zástupca v triede: IV.D
Vedie krúžok: Akční Šrobárčania
 
 
RNDr. Ľubomíra Dvorská Učiteľka
 
 
Mgr. Slavomír Harabin Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Horváthová Učiteľka
 
 
Mgr. Stanislava Hučková Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Jano Učiteľ
 
 
RNDr. Zuzana Ješková, PhD. Učiteľka
 
 
Mgr. Zlatica Karkošiaková Učiteľka
 
 
PhDr. Ingrid Kerestúriová Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Kňazovická Učiteľka
Zástupca v triede: III.D
 
 
PhDr. Katarína Kobulská Učiteľka
 
 
PhDr. Ján Kobulský Učiteľ
Vedie krúžok: Právo na každý deň
 
 
Mgr. Ľudmila Kristanová Učiteľka
Zástupca v triede: III.B
 
 
Mgr. Jana Labunová Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Debatný
Vedie krúžok: Kultúrny
 
 
RNDr. Petra Letošníková, PhD. Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Krúžok prvej pomoci
 
 
Bc. Timothy Martin Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Matisová Učiteľka
Zástupca v triede: II.C
 
 
Mgr. Ingrid Melichová Triedna učiteľka: I.D
 
 
PaedDr. Zuzana Novotná Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Michael Oberhaus Učiteľ
 
 
Mgr. Silvia Oravcová Triedna učiteľka: II.B
Zástupca v triede: II.A
 
 
Mgr. Alena Palírová Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. Lucia Partilová Učiteľka
Zástupca v triede: IV.C
 
 
Ing. Otomar Pejko Učiteľ
Vedie krúžok: Šachový
 
 
Ing. Ján Poradský, CSc. Triedny učiteľ: I.C
Vedie krúžok: IKT - robotika a 3D
 
 
RNDr. Marianna Prokaiová, PhD. Triedna učiteľka: IV.D
Zástupca v triede: III.C
Vedie krúžok: Praktická biológia
 
 
Mgr. Milada Radaljová Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Daniela Siváková Učiteľka
Vedie krúžok: Stolný tenis
 
 
RNDr. Ladislav Spišiak Učiteľ
Vedie krúžok: Kalamajkový
Vedie krúžok: Krúžok prípravy na VŠ z matematiky a logiky
Vedie krúžok: ZAMAT
 
 
Mgr. Dana Starostová Triedna učiteľka: III.D
 
 
PhDr. Ľudmila Szedláková Učiteľka
Zástupca v triede: III.A
Vedie krúžok: Krúžok ruského jazyka
 
 
Mgr. Emília Šolcová Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Źurnalistický
 
 
RNDr. Mária Tóthová Učiteľka
Zástupca v triede: II.B
Vedie krúžok: Krúžok prírodných vied
 
 
Ing. Jozef Vrabel Učiteľ

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.07.2018