Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
RNDr. Dagmar Klímová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
RNDr. Mária Grutková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Tatiana Andrášová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Gabriela Bodnárová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.B
 
 
Mgr. Dana Bugorčíková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.D
Vedie krúžok: Volejbalový
 
 
RNDr. Ľubomíra Cimbalová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Zástupca v triede: II.D
Vedie krúžok: Biologický
 
 
Mgr. Marek Coronič Rozvrh
Triedny učiteľ: I.C
Zástupca v triede: IV.C
Vedie krúžok: Akční Šrobárčania
 
 
RNDr. Ľubomíra Dvorská Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.C
Vedie krúžok: Matematický
 
 
PaedDr. Zlatica Frankovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
 
 
Mgr. Slavomír Harabin Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Horváthová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.A
Vedie krúžok: Príprava na MS z francúzskeho jazyka
 
 
RNDr. Estera Karaffová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zlatica Karkošiaková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Kňazovická Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.D
 
 
PhDr. Katarína Kobulská Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
Vedie krúžok: Kultúrno-poznávací krúžok
 
 
PhDr. Ján Kobulský Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.C
Zástupca v triede: IV.D
Vedie krúžok: Olympiáda ľudských práv
Vedie krúžok: Právo na každý deň
 
 
Mgr. Ľudmila Kristanová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Labunová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
RNDr. Petra Letošníková, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Zástupca v triede: IV.B
Vedie krúžok: Krúžok prvej pomoci
 
 
Mgr. Henrieta Lyócsová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
Vedie krúžok: Debatný
 
 
Bc. Timothy Martin Učiteľ
 
 
PaedDr. Zuzana Novotná Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Mgr. Silvia Oravcová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ingrid Palenčárová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Alena Palírová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Lucia Partilová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.C
Vedie krúžok: Kultúrny
 
 
Ing. Otomar Pejko Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.B
Vedie krúžok: Šachový
 
 
Ing. Ján Poradský, CSc. Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
Vedie krúžok: Informatický
 
 
RNDr. Marianna Prokaiová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
Zástupca v triede: II.A
Vedie krúžok: Praktická biológia
 
 
Mgr. Milada Radaljová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Dramatický
 
 
Mgr. Daniela Siváková Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Ladislav Spišiak Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
Vedie krúžok: Kalamajkový
Vedie krúžok: Krúžok prípravy na VŠ z matematiky a logiky
Vedie krúžok: ZAMAT
 
 
Mgr. Dana Starostová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
 
 
PhDr. Ľudmila Szedláková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
Vedie krúžok: Krúžok ruského jazyka
 
 
RNDr. Miriam Šimralová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.B
Vedie krúžok: Fyzikálny krúžok
Vedie krúžok: Nebojte sa matematiky
 
 
Mgr. Emília Šolcová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Źurnalistický
 
 
Mgr. Karolína Tobiašová Učiteľka
Vedie krúžok: Psychológia
 
 
RNDr. Mária Tóthová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Krúžok prírodných vied
 
 
Ing. Jozef Vrabel Rozvrh
Učiteľ

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2017