Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyGymnázium, Šrobárova 1, Košice
Adresa školyŠrobárova 1, 04223 Košice
Telefón+421556221951
E-mailsrobarka@srobarka.sk
WWW stránkasrobarka.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Slavomír Harabin   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 477

Počet tried: 17

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A30 
I.B20 
I.C29 
I.D30 
II.A28 
II.B30 
II.C31 
II.D31 
III.A28 
III.B28 
III.C29 
III.D22 
IV.A30 
IV.B32 
IV.C32 
IV.D24 
IV.E28 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVBCVB_NCVFCVF_NCVCCVC_NCVICVI_NCVMCVM_NCVS_NCVS_VDEJ
I.A1,531,77            1,67
I.B1,62,4            1,6
I.C1,751,61            2,11
I.D1,331,27            1,63
II.A1,862            2,21
II.B2,071,6            1,67
II.C1,731,43            1,27
II.D2,031,58            1,42
III.A21,961,5 1 2,56 1 1,8   1,65
III.B1,931,571,75 1 2,83 1 1,89   1,86
III.C1,591,662,2   2,33 1 2,31   1,79
III.D1,911,912 1 2,33 1 2,3   2,5
IV.A2,031,73            2,6
IV.B2,252            2,18
IV.C1,882,11            1
IV.D2,252            1,33
IV.E1,212            2

TriedaDEJ_VDEUDU_VEKOeko_nEKO_VESVETVFRJFJLFYZFYZ_VGEGGEG_VCHE
I.A       11,45 1,83   1,73
I.B       12 2,5 2,1 2,4
I.C       1  1,71   1,75
I.D       1,052 1,53   1,63
II.A       1,06  2,29 1,36 2,11
II.B       12,44 2,23 1,33 1,63
II.C       1  2,2 1,73 2
II.D       1,052,5 2,13 1,81 2,03
III.A 3        1,62 1,42 1,42
III.B 2      2,33 1,93 1,61 1,96
III.C 1,4        1,97 1,48 1,48
III.D 1      2,25 1,82 2,27 2,27
IV.A 2,33 2,33    1 3 2 1,88
IV.B 3 2    1,62 1,67 3 2,5
IV.C 1 2,11    2,21 2,67 2,4 1,86
IV.D 1,5 2        2 2,29
IV.E 2,6 1,5    1,7   2,33 2

TriedaCHE_VINFInf_VKAJKAJ_NKNJKNJ_NKRJKFJKFJ_NLAJ_NlogMATMAT_VNBK
I.A 1,67          2 1
I.B 1,4          1,85 1
I.C 1,71          2,14 1
I.D 1,57          1,67 1
II.A 1,5          2,32 1
II.B 1,2          2,33 1
II.C 1,13          2,2 1
II.D 1,23          2,13 1
III.A 1 1,83        2,12  
III.B 1 1,8    1   2,5  
III.C 1 1,73        2,45  
III.D 1,14      1   2,5  
IV.A 1,83          2,46  
IV.B 1,57          2,89  
IV.C 1,29          2,64  
IV.D 1 2,75 1      2,38  
IV.E 1,11          2,21  

TriedaNASNAS_VDSDNEJOBNONVPYERAJRAJ_VRFJRFJ_VRNJRNJ_VRUJSED
I.A   2,4         2,07 
I.B   2,25         3,17 
I.C   2,07           
I.D   1,92         1,45 
II.A   1,921,79        1,88 
II.B   1,731,87        2 
II.C   1,832,13          
II.D   1,51,81        1,86 
III.A   1,931,65        1,921
III.B    1,82        21,6
III.C   1,972,03         1,67
III.D   2,42,18        3 
IV.A   1,961,8          
IV.B   2,421,75          
IV.C    2,56        2,22 
IV.D   1,962          
IV.E   1,671,83          

TriedaSEFSEGSEISJLSEWSPSsps_nSprSJATJTSVTEVUKL
I.A   1,8   1  1 1
I.B   2,2   1  1,05 1
I.C   1,79   1,07  1 1
I.D   1,83   1  1 1,03
II.A   2,25   1,04  1 1
II.B   2,17   1,03  1 1
II.C   2,13   1  1 1
II.D   2,55   1  1,06 1
III.A 112,461,861,6 1  1 1
III.B 1,2912,142,362 1,07  1,07 1
III.C 1,512,282,252,17 1  1 1
III.D  12,412,131,67 1,09  1 1
IV.A   2,3   1  1 1,13
IV.B   1,91   1  1 1,81
IV.C   2,69   1,03  1 2,59
IV.D   2,75   1  1 2,5
IV.E   2,11   1  1 1,11

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A301310700000
I.B2066800000
I.C29813710010
I.D30216300000
II.A288101000100
II.B301014600100
II.C311013701000
II.D311311700000
III.A28715402000
III.B28712900200
III.C29128900000
III.D22561101200
IV.A301261200000
IV.B328111300000
IV.C328101310100
IV.D244101000000
IV.E281112500000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A30167955,97167955,9700,00
I.B20149976,32149976,3200,00
I.C29270893,38260989,97993,41
I.D30206068,67206068,6700,00
II.A28234783,82231682,71311,11
II.B303087102,903077102,57100,33
II.C31298798,22297997,9680,26
II.D31209067,42209067,4200,00
III.A283130120,383129120,3510,04
III.B282948105,292936104,86120,43
III.C29219176,74219176,7400,00
III.D223055138,863040138,18150,68
IV.A30206568,83206068,6750,17
IV.B32237574,22237574,2200,00
IV.C323555111,093537110,53180,56
IV.D24216590,21216590,2100,00
IV.E28233083,21233083,2100,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB14(0/4)    211  1,754
Anglický jazykB2132(40/92)73,98%12874,49%1286528335 1,83131
Biológia 41(4/37)    241232 1,5941
Dejepis 22(8/14)    1642  1,3622
Dejiny umenia 12(1/11)    93   1,2512
Ekonomika 31(8/23)    171022 1,6531
Francúzsky jazykB23(0/3)75,57%391,67%33    1,003
Francúzsky jazykC12(0/2)    2    1,002
Francúzsky jazyk a literatúraC11(0/1)     1   2,001
Fyzika 7(5/2)    2311 2,147
Geografia 13(5/8)    553  1,8513
Chémia 35(7/28)    15794 2,0635
Informatika 32(18/14)    2363  1,3832
Matematika 54(21/33)49,94%54  241392 1,7748
Nemecký jazykB214(3/11)58,78%1176,36%11742  1,6213
Občianska náuka 34(9/25)    14992 1,9734
Slovenský jazyk a literatúra 145(43/102)71,64%14580,48%14563403012 1,94145

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A7902 J 00 gymnázium 
I.B7902 J 00 gymnázium 
I.C7902 J 00 gymnázium 
I.D7902 J 00 gymnázium 
II.A7902 J 00 gymnázium 
II.B7902 J 00 gymnázium 
II.C7902 J 00 gymnázium 
II.D7902 J 00 gymnázium 
III.A7902 J 00 gymnázium 
III.B7902 J 00 gymnázium 
III.C7902 J 00 gymnázium 
III.D7902 J 00 gymnázium 
IV.A7902 5 gymnázium 
IV.B7902 5 gymnázium 
IV.C7902 5 gymnázium 
IV.D7902 5 gymnázium 
IV.E7902 5 gymnázium 

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2014/2015 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2014/2015, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Adrenalínový25 PaedDr. Zuzana Novotná
Akční Šrobárčania20 Mgr. Marek Coronič
Anglická konverzácia pre 1. ročník9 Mgr. Henrieta Lyócsová
Biologický10 RNDr. Ľubomíra Cimbalová
Čitateľsko-cestovateľský krúžok6 PhDr. Katarína Kobulská
Debatný22 Mgr. Henrieta Lyócsová
Debatný krúžok v nemeckom jazyku0  
Kalamajkový87 RNDr. Ladislav Spišiak
Krúžok matematických súťaží a matematických zaujímavostí3 RNDr. Ladislav Spišiak
Krúžok prípravy na VŠ z matematiky a logiky0 RNDr. Ladislav Spišiak
Krúžok prírodných vied10 RNDr. Mária Tóthová
Kultúrny krúžok75 Mgr. Dana Halászová
Kurz prvej pomoci16 RNDr. Petra Lechová, PhD.
Kvarkový0 RNDr. Miriam Šimralová
Matematický krúžok pre 2. a 3. ročník0 RNDr. Ľubomíra Dvorská
Príprava na DSD 1,28 Mgr. Zlatica Karkošiaková
Reprezentácia v športe16 Mgr. Eva Benninghausová
Robotický8 Ing. Ján Poradský, CSc.
Śachový0 Ing. Otomar Pejko
Volejbalový29 Mgr. Dana Bugorčíková
Základy vyššej matematiky20 RNDr. Ľubomíra Dvorská
Zaujímavá matematika pre 1. a 2. ročník11 Mgr. Júlia Tomková
Źurnalistický19 Mgr. Emília Šolcová

Záver

Vypracoval: Mgr. Slavomír Harabin

V Košiciach, 4. novembra 2015

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: