Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Bodnárová
Učebňa I.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Oravcová
Učebňa I.B
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Šolcová
Učebňa I.C
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Bugorčíková
Učebňa I.D
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milada Radaljová
Učebňa II.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Palírová
Učebňa II.B
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marek Coronič
Učebňa II.C
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Starostová
Učebňa II.D
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Novotná
Učebňa III.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Andrášová
Učebňa III.B
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Petra Letošníková, PhD.
Učebňa III.C
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Marianna Prokaiová, PhD.
Učebňa III.D
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Labunová
Učebňa IV.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ján Poradský, CSc.
Učebňa IV.B
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Ladislav Spišiak
Učebňa IV.C
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zlatica Frankovičová
Učebňa IV.D

© aScAgenda 2018.0.1108 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.06.2018