Navigácia

Zoznam tried

Názov
X
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milada Radaljová
Učebňa I.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Palírová
Učebňa I.B
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marek Coronič
Učebňa III.B
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Starostová
Učebňa I.D
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Ľubomíra Cimbalová
Učebňa II.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Palenčárová
Učebňa II.B
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Petra Letošníková, PhD.
Učebňa II.C
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Marianna Prokaiová, PhD.
Učebňa II.D
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Labunová
Učebňa III.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ján Poradský, CSc.
Učebňa IV.C
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Ladislav Spišiak
Učebňa III.C
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zlatica Frankovičová
Učebňa III.D
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Novotná
Učebňa IV.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Mária Tóthová
Učebňa IV.B
Foto
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Ján Kobulský
Učebňa I.C
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Katarína Kobulská
Učebňa IV.D

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2017