Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Aula 87 Rozvrh
  č.10 10 Rozvrh
  č.19 19 Rozvrh
Foto č.20 20 Rozvrh
Foto č.26 26 Rozvrh
  č.32 32 Rozvrh
  č.37 37 Rozvrh
Foto č.72 72 Rozvrh
  č.78 78 Rozvrh
Foto č.81 81 Rozvrh
  č.90 90 Rozvrh
  I.A 88 Rozvrh
I.A
  I.B 73 Rozvrh
I.B
  I.C 74 IV.C
Foto I.D 23 Rozvrh
I.D
  II.A 75 Rozvrh
II.A
  II.B 7 Rozvrh
II.B
  II.C 83 Rozvrh
II.C
  II.D 95 Rozvrh
II.D
  III.A 77 Rozvrh
III.A
Foto III.B 79 I.C
  III.C 76 Rozvrh
III.C
  III.D 82 Rozvrh
III.D
  IV.A 35 Rozvrh
IV.A
Foto IV.B 85 Rozvrh
IV.B
  IV.C 36 III.B
  IV.D 9 Rozvrh
IV.D
  Kabinet vých. poradcu 17
  Laboratórium biológie 106 Rozvrh
  Laboratórium fyziky 107 Rozvrh
Foto Laboratórium chémie 91 Rozvrh
Foto Posilňovňa P Rozvrh
  Študovňa ST
  Telocvičňa T Rozvrh
  Učebňa INF 1 29 Rozvrh
  Učebňa INF 2 34 Rozvrh
  Učebňa INF 3 21 Rozvrh
  Žiacka rada 12 Rozvrh

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2017