Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Aula A Rozvrh
  č.36 36
  I.A IA I.A
  I.B IB I.B
  I.C IC I.C
  I.D ID I.D
  II.A IIA II.A
  II.B IIB II.B
  II.C IIC II.C
Foto II.D IID II.D
  III.A IIIA III.A
Foto III.B IIIB III.B
  III.C IIIC III.C
  III.D IIID III.D
  IV.A IVA IV.A
Foto IV.B IVB IV.B
  IV.C IVC IV.C
  IV.D IVD IV.D
  Jazyková učebňa 1 JU1 Rozvrh
Foto Jazyková učebňa 2 JU2 Rozvrh
Foto Jazyková učebňa 3 JU3 Rozvrh
  Kabinet vých. poradcu 17
  Laboratórium biológie BIO Rozvrh
  Laboratórium fyziky FYZ Rozvrh
RNDr. Lucia Baranová, PhD.
Foto Laboratórium chémie CHE Rozvrh
  Odborná učebňa 1 OU1 Rozvrh
Foto Odborná učebňa 2 OU2 Rozvrh
  Odborná učebňa 3 OU3 Rozvrh
Foto Odborná učebňa 4 OU4 Rozvrh
  Odborná učebňa 5 OU5 Rozvrh
Foto Posilňovňa P Rozvrh
  Študovňa ST
  Telocvičňa TSV Rozvrh
  Učebňa informatiky 1 INF1 Rozvrh
  Učebňa informatiky 2 INF2 Rozvrh
  Učebňa informatiky 3 INF3 Rozvrh
  Žiacka rada ŽR Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1063 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2017