Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Aula 87 Rozvrh
Foto Digitálna učebňa 72 Rozvrh
  I.A 88 Rozvrh
I.A
  I.B 73 Rozvrh
I.B
Foto I.C 79 Rozvrh
I.C
Foto I.D 23 Rozvrh
I.D
  II.A 75 Rozvrh
II.A
  II.B 7 Rozvrh
II.B
  II.C 83 Rozvrh
II.C
  II.D 95 Rozvrh
II.D
  III.A 77 Rozvrh
III.A
  III.B 36 III.B
  III.C 76 Rozvrh
III.C
  III.D 82 Rozvrh
III.D
  IV.A 35 Rozvrh
IV.A
Foto IV.B 85 Rozvrh
IV.B
  IV.C 74 IV.C
  IV.D 9 Rozvrh
IV.D
  Jazyková učebňa 1 19 Rozvrh
Foto Jazyková učebňa 2 26 Rozvrh
Foto Jazyková učebňa 3 81 Rozvrh
  Kabinet vých. poradcu 17
  Laboratórium biológie 106 Rozvrh
Foto Laboratórium fyziky 1 20 Rozvrh
  Laboratórium fyziky 2 107 Rozvrh
Foto Laboratórium chémie 91 Rozvrh
Foto Posilňovňa P Rozvrh
  Študovňa ST
  Telocvičňa T Rozvrh
  Učebňa INF 1 29 Rozvrh
  Učebňa INF 2 34 Rozvrh
  Učebňa INF 3 21 Rozvrh
  Učebňa interaktívna 1 90 Rozvrh
  Učebňa interaktívna 2 32 Rozvrh
  Učebňa MAT 10 Rozvrh
  Učebňa PC 78 Rozvrh
  Učebňa SJL 37 Rozvrh
  Žiacka rada 12 Rozvrh

© aScAgenda 2017.0.1032 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.02.2017