Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Aula 87 Rozvrh
  Digitálna učebňa 72 Rozvrh
  I.A 88 Rozvrh
I.A
  I.B 73 Rozvrh
I.B
  I.C 79 Rozvrh
I.C
  I.D 23 Rozvrh
I.D
  II.A 75 Rozvrh
II.A
  II.B 7 Rozvrh
II.B
  II.C 83 Rozvrh
II.C
  II.D 95 Rozvrh
II.D
  III.A 77 Rozvrh
III.A
  III.B 36 Rozvrh
III.B
  III.C 76 Rozvrh
III.C
  III.D 82 Rozvrh
III.D
  IV.A 35 Rozvrh
IV.A
  IV.B 85 Rozvrh
IV.B
  IV.C 74 Rozvrh
IV.C
  IV.D 9 Rozvrh
IV.D
  Jazyková učebňa 1 19 Rozvrh
  Jazyková učebňa 2 26 Rozvrh
  Jazyková učebňa 3 81 Rozvrh
  Kabinet vých. poradcu 17
  Laboratórium biológie 106 Rozvrh
  Laboratórium fyziky 1 20 Rozvrh
  Laboratórium fyziky 2 107 Rozvrh
  Laboratórium chémie 91 Rozvrh
  Posilňovňa P Rozvrh
  Študovňa ST
  Telocvičňa T Rozvrh
  Učebňa INF 1 29 Rozvrh
  Učebňa INF 2 34 Rozvrh
  Učebňa INF 3 21 Rozvrh
  Učebňa interaktívna 1 90 Rozvrh
  Učebňa interaktívna 2 32 Rozvrh
  Učebňa MAT 10 Rozvrh
  Učebňa PC 78 Rozvrh
  Učebňa SJL 37 Rozvrh
  Žiacka rada 12 Rozvrh

© aScAgenda 2017.0.1024 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.01.2017

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Šrobárova 1, 04223 Košice
  • +421556221951

Fotogaléria